مدیریت ارتباط با مشتری

گزارش فعالیت های روزانه یک کارشناس

نرم افزار پیام گستر یک نرم افزار 4 بعدی است که ویژگی های مربوط به هر بعد آن در زیر آمده است. با کلیک روی هر مورد توضیخات مربوط به آن را مشاهده نمایید.