مدیریت ارتباط با مشتری

مشاهده تمامی سوابق عملیاتی، ارتباطی و مالی هر کسب وکار در قالب تاریخچه جامع

از اين قسمت تمام سابقه ارتباط با يک مشتري نمايش داده مي شود. هر آن چه توسط کارشناسان ثبت شده است شامل تماس هاي شرکت، قرارهاي ملاقات،يادداشت ها و سوابق مالي که شامل فاکتور و پيش فاکتور و پرداخت ها مي باشد،کمپين هايي که انجام شده و اين شرکت يکي از مخاطبان آن بوده است. يا تاريخ هاي مرتبطي که براي اين پروفايل تنظيم و اجرا شده است، از اين قسمت قابل مشاهده و دسترسي است و همچنين مي توانيد از همين قسمت هر يک از موارد را انتخاب و آن را ثبت نماييد.
خلاصه ای از اطلاعات مورد کلیک شده را نیز در زیر آن می توانید مشاهده نمایید.