مدیریت ارتباط با مشتری

قابلیت دسته بندی رنگی شرکت ها و نمایش رنگ مرتبط در هنگام تماس دریافتی

نرم افزار CRM پیام گستر یک نرم افزار 4 بعدی است که ویژگی های مربوط به هر بعد آن در زیر آمده است. با کلیک روی هر مورد توضیخات مربوط به آن را مشاهده نمایید.