مدیریت ارتباط با مشتری

ثبت یادداشت بر روی اطلاعات کاربر

می توانید برای ذخیره اطلاعاتی در مورد پروفایل از قابلیت یادداشت گذاری استفاده نمایید.
یادداشت دارای یک موضوع و توضیحات در ارتباط با موضوع می باشد. می توانید از نوار ابزار بالای قسمت توضیحات برای اضافه کردن لینک، تصویر و تنظیم متن استفاده نمایید.
تاریخ ایجاد یک یادداشت و تاریخ آخرین ویرایش آن در کادری در سمت چپ پنجره نمایش داده شده است.