مدیریت ارتباط با مشتری

ثبت یادآوری برای وظایف و پیگیری ها

نرم افزار CRM  پیام گستر یک نرم افزار 4 بعدی است که ویژگی های مربوط به هر بعد آن در زیر آمده است. با کلیک روی هر مورد توضیخات مربوط به آن را مشاهده نمایید.