مدیریت ارتباط با مشتری

ثبت خودکار تماس های دریافتی بر روی اطلاعات یک شرکت با توجه به قابلیت Caller ID

تمام تماس هایی که با خطوط شرکت صورت گرفته شده است در صورت فعال بودن ویژگی کالرآی دی بر روی صفحات مانیتور نمایش داده می شود.
در صورتی که شماره تماس گیرنده در پیام گستر ثبت شده باشد. این تماس جزء سوابق مشتری ثبت خواهد شد.
در این قسمت لیست تماس های مشتری با شماره تلفن های ثبت شده با تاریخ و ساعت نمایش داده می شود. در صورت کلیک راست بر روی هر کدام از تماس ها و انتخاب گزینه مسیر تماس شماره داخلی های پاسخ دهنده به این تماس به شما نمایش داده خواهد شد.
همچنین می توانید بر اساس تاریخ تماس و یا شماره تماس لیست تماس ها را جستجو نمایید.
در صورتی که از مودم هایی استفاده می نماید که قابلیت پشتیبانی voice را دارند می توانید از قابلیت شماره گیری این صفحه نیز استفاده نمایید.
با کلیک بر روی دکمه شماره گیری، شماره های مشتری نمایش داده می شود و با انتخاب هریک از شماره ها می توانید تماس تلفنی با مخاطب برقرار نمایید