مدیریت ارتباط با مشتری

ثبت تماس تلفنی بر روی پروفایل کاربر به همراه توضیحات تماس، مدت و ...

زمانی که با یک مشتری تماس حاصل می نمایید و یا مشتری با شما تماس می گیرد. می توانید مکالمات را ثبت نمایید تا تاریخچه ای از زمان های تماس مشتری و مکالمات صورت گرفته، ایجاد شود.
نام شرکتی که تماس تلفنی را برای آن ثبت می نمایید در قسمت مرتبط با نوشته شده است و شما می توانید در صورت لزوم آن را تغییر دهید. آیکون امکان جستجو را برای شما فراهم می کند، می توانید شرکت مورد نظر دیگری را جستجو کرده و آن را به عنوان شرکت مرتبط انتخاب نمایید.آیکون پروفایل شرکت نمایش داده شده را برای شما باز می کند.آیکون شرکت مرتبط را حذف می کند.
ابتدا موضوع تماس مشتری را ثبت نمایید، نوع تماس را با توجه به فعالیت شرکت و بخش های مختلف شرکت اضافه نمایید. تاریخ تماس به صورت خودکار ، تاریخ همان روز را نمایش می دهد. شما می توانید مدت زمان مکالمه را نیز با انتخاب گزینه آب رنگPlay در ابتدای تماس و انتخاب گزینه آبی رنگ stop در پایان تماس ثبت نمایید. همچنین نام شخصی که مکالمه با آن صورت گرفته شده را نیز می توانید وارد نمایید.
در قسمت توضیحات مطالب بیان شده ضروری را یادداشت کنید. در پایان دکمه ذخیره را کلیک کنید.