بانک اطلاعات یکپارچه پیام گستر

ورود اطلاعات مخاطبان از فایل Excel با قابلیت Mapping

درقسمت مخاطبان من پس از ساخت یک دسته بندی جدید، اطلاعات شرکت ها را می توان از طریق فایل اکسل به دسته بندی اضافه نمود.

با کلیک برگزینه ورود اطلاعات از اکسل پنجره، با توجه به فایل مشتریان یکی از دونوع حقیقی و یا حقوقی را برمی گزینید.

با انتخاب مسیر فایل اکسل، پنجره زیر نمایش داده می شود. با کلیک برگزینه ورود اطلاعات از اکسل پنجره، با توجه به فایل مشتریان یکی از دونوع حقیقی و یا حقوقی را برمی گزینید.

با انتخاب مسیر فایل اکسل، پنجره زیر نمایش داده می شود. پارامتر های تعریف شده در فایلExcel شما در ستون سمت چپ نمایش داده می شود، می توانید تک تک پارامترها را با ماوس کشیده و در ستون وسط"ستون های پیام گستر"، قرار دهید و می توانید دکمه پرکردن خودکار را کلیک کنید که این کار تعدادی از پارمترهای شما را در مقابل پارامترهای پیام گستر قرارمی دهد.

 

نام نگاشت های ساخته شده از قبل در ستون سمت راست نمایش داده می شود. با زدن دکمه ذخیره، می توانید یک نگاشت جدید را ذخیره کنید. همچنین در صورتی که تعدادی نگاشت از قبل ذخیره شده باشد.

می توانید آن ها را تغییر دهید و برروی خود آن با انتخاب" ذخیره" تغییر را اعمال کنید و می توانید با انتخاب گزینه "ذخیره جدید"، یک کپی با تغییرات اعمال شده از نگاشت قبلی را ذخیره کنید و آن نگاشت نیز بدون تغییر باقی بماند.

در انتها با انتخاب یک نگاشت از قبل و یا ساختن یک نگاشت جدید، گزینه تایید را انتخاب می کنید. در صورتی که در هنگام ورود اطلاعات، سطری از اطلاعات دارای مشکل باشد پیغام خطا به همراه متن خطا برای شما ظاهر می شود که دارای دو گزینه انصراف و سعی دوباره است.

برای ادامه کار ابتدا باید مشکل فایل اکسل را برطرف نمایید و دکمه سعی دوباره را انتخابب نمایید. و در صورتی که انصراف را انتخاب کنید، تمام اطلاعات وارد شده پاک خواهد شد.