بانک اطلاعات یکپارچه پیام گستر

خروج اطلاعات مخاطبان با فرمتExcel با قابلیت Mapping

از اطلاعات شرکت ها در قسمت مخاطبان من، می توان خروجی اکسل هم داشت. با کلیک بر این گزینه و مشخص نمودن نوع مشتریان (حقیقی یا حقوقی) و انتخاب مسیر ذخیره فایل اکسل ، اطلاعات در قالب فایل اکسل ذخیره می شود.
با کلیلک بر روی خروجی Excel پنجره ای برای نگاشت ستون های دیتا موجود و ستون های درخواستی شما برای فایلExcel باز خواهد شد.


در صورتی که نگاشتی از قبل ساخته نشده باشد می توانید ذخیره نگاشت جدید را انتخاب کنید و یک نگاشت جدید را نام گذاری نمایید. در ستون وسط پنجره، ستون های موجوددرپیام گستر نمایش داده می شود. در صورتی که دکمه نگاشت خودکار را کلیک نمایید. به صورت خودکار تمام ستون های پیام گستر را در کادر آخر برای ستون های فایلExcel در نظر می گیرد. می توانید هر کدام از ستون ها را که در فایل نیازی به آن ندارید حذف نمایید.
همچنین با نوشتن نام ستون در کادر بالای پنجره سمت چپ، و کلیک بر روی دکمه افزودن، ستون های خود را در فایل Excelنامگذاری نمایید و سپس باکشیدن (drag ) هر کدام از ستون های دیتا و انداختن(drop ) آن در کادر سفید رنگ روربه روی نام ستون هایExcel می توانید ستون های فایل Excel خود را انتخاب نمایید.
به طور مثال: ستونی به نام آرم شرکت به ستون های اکسل افزوده می شود و شما می توانید پارامترلوگو از ستون وسط در مقابل آن قرار دهید.
با زدن دکمه تایید، باید مسیر ذخیره فایلExcel رامشخص نمایید.