بانک اطلاعات یکپارچه پیام گستر

بروزرسانی اینترنتی بیشتر از 10000رکورد شغلی در ماه به صورت خودکار از فهرست مشاغل اول

در صورتی که بسته بروزرسانی اطلاعات موجود باشد، پس از باز کردن نرم افزار پیام گستر تعداد بسته های بروز شده اطلاعات را نمایش می دهد، می توانید وارد septaUpdateCenter شوید وبسته بروزرسانی اطلاعات را دریافت نمایید.تا اتمام بروزرسانی امکان استفاده از نرم افزار وجود ندارد. و در صورتی که تمایل به بروزرسانی نداشته باشید، می توانید در زمان دیگری مراجعه نمایید. در صورتی که ویرایش شما چندکاربره باشد، این عملیات باید بر روی سیستم سرور که پایگاد داده بر روی آن نصب شده است صورت گیرد و سایر کلاینت ها باید از باز کردن نرم افزار تا پایان بروزرسانی خودداری نمایند و نیازی به بروزرسانی بر روی کلاینت ها وجود ندارد.