بانک اطلاعات یکپارچه پیام گستر

پرکردن فیلدهای تعریف شده برای هر یک از اطلاعات موجود در بانک یکپارچه

با توجه به نیاز کسب و کار خود می توانید از قسمت مدیریت پارامترهای اضافه پارامترهایی را به عنون پارامترهای اختصاصی خود به پروفایل های کسب و کارها اضافه نمایید.برای پر کردن این فیلدها می توانید با باز کردن پروفایل موردنظر و انتخاب تب جزئیات پارامترها را پر نمایید و همچنین این پارامترها در نگاشت اکسل اضافه خوهند شد و شما می توانید برای پر کردن این فیلدها از گزینه ورود اطلاعات از اکسل نیز استفاده نمایید.