بانک اطلاعات یکپارچه پیام گستر

شخصی کردن یک گروه از مخاطبان و عدم اشتراک میان کاربران مختلف

هر کاربر با ساخت گروهی از مخاطبان و اختصاصی کردن آن می تواند از نمایش این دسته به سایر کاربران جلوگیری نماید. .کافی است بر روی دسته موردنظر کلیک راست نموده و گزینه اختصاصی را انتخاب نماید.آیکون این دسته با یک قفل کنار آن نمایش داده می شود و با کلیک بر روی آن اطلاعات آن برای دیگر کاربران باز نخواهد شد