بانک اطلاعات یکپارچه پیام گستر

شخصی کردن یک دسته بندی از مخاطبان و عدم اشتراک میان کاربران مختلف

نرم افزار CRM پیام گستر یک نرم افزار 4 بعدی است که ویژگی های مربوط به هر بعد آن در زیر آمده است. با کلیک روی هر مورد توضیخات مربوط به آن را مشاهده نمایید.