بانک اطلاعات یکپارچه پیام گستر

جستجوی پیشرفته بر اساس فیلد های مرتبط با هر یک از منابع داده

فاکتور دسته بندی نیز در پایین پنجره وجود دارد که می توانید محدوده جستجو را مشخص نمایید. با انتخاب دسته بندی" زمینه های فعالیت" جستجو در بانک اطلاعاتی پیام گستر صورت می گیرد و همچنن می توانید در کادر پایین تر زمینه فعالیت مشخصی را نیز انتخاب و جستجو را محدودتر نمایید.
با انتخاب دسته بندی مخاطبان، جستجو فقط در بین مشتریان وارد شده شما محدود می شود. و اگر گروه های هدف را انتخاب کنید، جستجو در بین شرکت های انتخاب شده در گروه های هدف صورت می گیرد.