بانک اطلاعات یکپارچه پیام گستر

جستجوی پیشرفته بر اساس فیلد های تعریف شده کاربر

فاکتورهایی را که از قسمت تنطیمات، مدیریت پارامترهای اطلاعاتی شخصی به پروفایل ها اضافه نموده اید، در این قسمت به عنوان پارامتر جستجو در اختیارتان گذاشته خواهد شد تا بتوانید براساس پارامترهایی که خود برای پروفایل ها تعریف و تکمیل نموده اید نیز جستجو انجام دهید.
با زدن تیک گزینه نتایج برعکس تمامی شرکت هایی را نمایش می دهد که فاکتورهای انتخاب شده را ندارند.
با انتخاب گزینه حذف فاصله ها، اهمیت فاصله ها را در جستجوی یک نام از بین می برد.
بعد از انتخاب پارامترها و زدن دکمه جستجو، تعداد نتایج یافت شده را در پنجره کوچکی نمایش می دهد.