بانک اطلاعات یکپارچه پیام گستر

جستجوی سریع مشتریان بر اساس شماره مشتری

در واقع تمام شرکت هایی که شماره مشتری دریافت نموده اند، در قسمت مشتریان من نمایش داده می شوند. این شرکت ها می توانند در بین شرکت های فهرست مشاغل و یا از مخاطبان باشند.
- می توان در این قسمت بر اساس نام شرکت و شماره مشتری جستجو نمود .
- می توانید با کلیک راست بر وری یک از عنوان ها ، ستون های نمایش داده شده را تغییر دهید. و اطلاعات را به صورت صعودی یا نزولی مرتب کنید.
- با کلیک بر روی هر کدام از سطرها ، پروفایل مربوط به آن شرکت باز می شود.
- از اطلاعات این بخش می توانید خروجی Excel تهیه نمایید.