بانک اطلاعات یکپارچه پیام گستر

بازخوانی و استفاده خودکار از اطلاعات پروفایل ها و مخاطبان برنامه MS-Outlook کاربران

با کلیک بر روی گزینه همسانسازی اطلاعات با outlook ، آخرین تغییرات بین نرم افزار پیام گستر و outlook هماهنگ شده و همسان سازی می شوند. برای فعالسازی این ویزگی باید از قسمت تنظیمات اقدام نمایید.