بانک اطلاعات یکپارچه پیام گستر

ایجاد گروه های دلخواه از بانک های اطلاعاتی مشاغل فهرست اول ، مخاطبان من و MS-Outlook

در پنجره ی «گروه های هدف» می توان از منبع های مختلف که شامل مخاطبان و فهرست مشاغل می باشند، گروه هایی را برای دسته بندی مخاطبان ایجاد کرد. وقتی یک گروه و محتوای آن ذخیره شوند، در تمام برنامه های تبلیغاتی می توان به سادگی با انتخاب این گروه، تمام مخاطبان داخل آن را مورد هدف آن برنامه ی تبلیغاتی قرار داد.
2-1. با استفاده از منوی بالای صفحه اصلی و کلیک راست بر روی صفحه می توان گروه جدیدی به این قسمت اضافه کرد و یا آن ها را ویرایش و حذف نمود.
2-2. با کلیک بر آیکون «گروه جدید»، صفحه ی جدیدی باز می شود که در بالای آن امکان تعیین نام و ذخیره ی گروه وجود دارد.
2-3. داخل یک گروه می توان تعدادی زیرگروه ساخت و نام گذاری کرد.
2-4. می توان با کلیک راست بر روی یگ گروه و انتخاب گزینه اختصاصی، نمایش گروه را برای سایر اعضا ناممکن ساخت. این امر تنها از جانب سازنده گروه و Admin سیستم امکان پذیر است و سایر اعضا دارای دسترسی گروه دیگران نیستند.