بانک اطلاعات یکپارچه پیام گستر

دسته بندی چند سطحی اطلاعات مخاطبان - اضافه کردن مخاطبان در بخش های مختلف نرم افزار به یک گروه خاص

در هرکجای نرم افزار که باشید با مشاهده یک پروفایل می توانید آن را به یگ گروه خاص اضافه نمایید. کافی است کلیک راست نموده و گزینه اضافه به گروه را انتخاب نمایید.