ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی و ارتباطی

نمودارهای نسبت های درصد پوشش، درصد موفقیت و درصد اثربخشی

نرم افزار CRM پیام گستر یک نرم افزار 4 بعدی است که ویژگی های مربوط به هر بعد آن در زیر آمده است. با کلیک روی هر مورد توضیخات مربوط به آن را مشاهده نمایید.