ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی و ارتباطی

مشاهده لیست پیام های دریافتی و ارسالی مرتبط با هر برنامه تبلیغاتی با فیلترهای مختلف

نرم افزار CRM پیام گستر یک نرم افزار 4 بعدی است که ویژگی های مربوط به هر بعد آن در زیر آمده است. با کلیک روی هر مورد توضیخات مربوط به آن را مشاهده نمایید.