ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی و ارتباطی

قابلیت Reply و Forward برنامه های تبلیغاتی

تمام برنامه های تبلیغاتی شامل پیام کوتاه، ایمیل، فکس و یا چاپ قابلیت Reply و forward  دارند . شما می توانید با کلیک راست بر روی نام برنامه و انتخاب Reply از مخاطبان آن برنامه برای تنظیم سایر برنامه ها استفاده نمایید و یا با انتخاب Forward  از متن پیام آن برنامه برای تنظیم یک برنامه جدید استفاده کنید.