ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی و ارتباطی

قابلیت بروزرسانی خودکار نتایج برنامه های تبلیغاتی یک طرفه و دو طرفه

پس از اجرای برنامه های تبلیغاتی و ارسال آن ها به سرور، گرفتن نتایج برنامه ها نیاز به اتصال به سرورها و خواندن نتایج برنامه دارد. برای گرفتن نتایج برنامه ها دکمه هایی در صفحات لیست ارسال و  تحلیل نتایج قرار گرفته شده است که برای بروزرسانی نتایج باید از آن ها استفاده نمایید. همچنین گزینه ای قرار داده شده است  به نام بروز رسانی اتوماتیک که با انتخاب آن نتایج به صورت خودکار در فاصله زمانی مشخصی از سرور دریافت می شوند.