ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی و ارتباطی

فعال کردن پاسخگوی خودکار و ارسال پاسخ دقیق برای هر کدام از گزینه های نامحدود دریافت شده

نرم افزار CRM پیام گستر یک نرم افزار 4 بعدی است که ویژگی های مربوط به هر بعد آن در زیر آمده است. با کلیک روی هر مورد توضیخات مربوط به آن را مشاهده نمایید.