انتخاب مخاطبان از گروه های هدف، Outlook، و فایل های Excel

نرم افزار پیام گستر یک نرم افزار 4 بعدی است که ویژگی های مربوط به هر بعد آن در زیر آمده است. با کلیک روی هر مورد توضیخات مربوط به آن را مشاهده نمایید.