ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی و ارتباطی

ارسال پیام تکی به یک مخاطب از طریق رسانه های مختلف پیام کوتاه، ایمیل، فکس و چاپ

با کلیک کردن بر روی دکمه ارسال سریع، در صفحه مشخصات عمومی پروفایل یک شرکت، پنجره زیر نمایش داده می شود. در این پنجره مخاطب انتخاب شده برای این ارسال در سمت راست کادر گیرندگان نمایش داده می شود و پس از انتخاب رسانه و تنظیم متن می توانید ارسال را انجام دهید. شما می توانید با انتخاب چند شرکت در یک گروه و یا دسته بندی، و کلیک راست بر روی یکی از شرکت های انتخاب شده، و انتخاب گزینه ارسال سریع به این پنجره دسترسی داشته باشید. همچنین در صفحه مروبط به هر یک از پرسنل شرکت نیز این قابلیت گنجانده شده است.