ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی و ارتباطی

ارسال سوال و گزینه ها برای نظرسنجی یا مسابقه با قابلیت تحلیل پاسخ های دریافت شده

نرم افزار CRM پیام گستر یک نرم افزار 4 بعدی است که ویژگی های مربوط به هر بعد آن در زیر آمده است. با کلیک روی هر مورد توضیخات مربوط به آن را مشاهده نمایید.