ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی و ارتباطی

ارسال خبرنامه با قابلیت عضویت یا لغو عضویت برای مخاطبان

نرم افزار CRM پیام گستر یک نرم افزار 4 بعدی است که ویژگی های مربوط به هر بعد آن در زیر آمده است. با کلیک روی هر مورد توضیخات مربوط به آن را مشاهده نمایید.