راهکار تحت ویندوز نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (نرم افزار CRM) پیام گستر

راهکارهای تحت ویندوز به قدمت سابقه استفاده از کامپیوتر می رسند و در تمام مسیر پیشرفت های تکنولوژی برنامه نویسی کامپیوتر، عملکرد خود را بهبود داده اند. از طریق این راهکارها روزانه هزاران شرکت در فرآیندهای کاری خود به اطلاعات تعریف شده دسترسی دارند و آنها را به نحوی که از نظر امنیتی مورد اطمینان باشد، ذخیره می کنند. با استفاده از یک کامپیوتر و نرم افزاری که در کسب وکارتان استفاده می کنید، شما یک کاربر راهکار تحت ویندوز به حساب می آیید.
استفاده از راهکار تحت ویندوز بسیار فراگیر است و بویژه سازمان های و شرکت های خصوصی کوچک از آن بیشتر استفاده می کنند. نرم افزار CRM  پیام گستر برای کسانی که در فرآیند مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) خود بر نگهداری اطلاعات در سیستم شخصی خود تاکید ویژه دارند و اتصال به اینترنت را برای پاسخگویی و دسترسی به اطلاعات مشتریان خود دشوار می دانند، راهکارهای تحت ویندوز را پیشنهاد می کند.

مزایای راهکار تحت ویندوز:

- بی نیازی به اتصال اینترنت و سرور داده ها
- استفاده از رابط های کاربری پیچیده
- سرعت بالاتر در اجرای برنامه های پرحجم
- اجرای برنامه از روی سیستم عامل و بهبود شخصی
- کنترل و نگهداری اطلاعات بر روی سیستم شخصی

راهکار تحت ویندوز نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پیام گستر