ماژول مدیریت چرخه های کاری نرم افزار CRM پیام گستر

با عنایت به تغییرات سریع و مداوم در نیازمندی کسب و کارها، طراحی فرایندهای سازمانی بصورت پویا، پایش و سفارشی سازی آن ها جهت واکنش سریع به شرایط درحال تغییر، ضرورت می یابد و بهره گیری از یک راهکار جامع، مدیریت چرخه های کاری و تجاری را تسهیل می نماید. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پیام گستر با تکیه بر ویژگی های منحصربفرد این ماژول و ابزار طراحی قدرتمند، مدیریت و پایش فرایندهای سازمانی را به روش سیستماتیک تسهیل می نماید و انعطاف پذیری حداکثری را در عملیاتی نمودن فرایندهای جاری سازمان در نرم افزار، فراهم می آورد.

ویژگی ها

قابلیت تعریف چرخه های کاری متناسب با هر یک از فرآیندهای مختلف در سازمان
قابلیت اضافه کردن کارتابل های نامحدود و متناسب با هر یک از فرآیندهای سازمان
قابلیت ارسال خودکار پیام های سیستمی به کاربر و مشتری در زمان ورود به کارتابل
قابلیت ایجاد پیگیری بر اساس زمان بندی تعریف شده برای هر کارتابل در سیستم یا از طریق رسانه های ارتباطی
قابلیت تعریف مسئول هر کارتابل با قابلیت ارجاع کار به کاربر، گروه و یا کاربر انتخابی
قابلیت تخصیص کار به کارتابل های کاربران موجود با روش های انتخابی متفاوت نظیر صف، کاربران حاضر و ...
قابلیت اعلام زمان پایان کارتابل به کاربر در سیستم یا از طریق رسانه های ارتباطی
قابلیت اعلام زمان بحرانی تعریف شده در کارتابل به مدیران بالادستی در سیستم یا از طریق رسانه های ارتباطی
قابلیت تعریف سطح دسترسی در سطح فیلد برای مشاهده، ویرایش و یا عدم نمایش
قابلیت تعریف الزام به تکمیل، برای فیلدهای دلخواه، در هر کارتابل
قابلیت تعریف ترتیب انجام کار بر روی نمودار کانبان
قابلیت ارسال پیام های دلخواه با گذار از هر مرحله از فرآیند کاری به مشتری یا کاربر
قابلیت تعریف فعالیت تأیید یا رد آیتم
قابلیت تعریف فعالیت تأیید یا رد حواله
قابلیت تعریف فعالیت تصمیم
قابلیت تعریف فعالیت تخصیص مقدار
قابلیت تعریف فعالیت ارسال فکس، پیام کوتاه، ایمیل
قابلیت تعریف فعالیت چاپ
قابلیت فراخوانی وب سرویس
قابلیت تعریف فعالیت انتظار
قابلیت تعریف نوع فعالیت
قابلیت تعریف فرآیند با استفاده از ابزار طراحی گرافیکی