مدیریت انبارداری نرم افزار CRM پیام گستر

سیستم انبارداری پیام گستر، با قابلیت تعریف چندین انبار، به راحتی اطلاعاتی کامل در مورد محصول و موجودی آن در اختیار شما قرار می دهد. همچنین با ارائه گزارشات مربوطه به کاربران از وضعیت موجودی انبار و فرآیندهای مرتبط با ورود و خروج کالا و تغییرات آن آگاه سازد تا با کسب اطلاعات دقیق و به هنگام جهت تامین کالا، فروش محصولات و کنترل قیمت گذاری آن ها برنامه ریزی نمایند.

  • سیستم انبارداری بر اساس سریال با امکان تعریف چندین انبار و صدور رسید، بیجک و گزارشات کامل

  • ثبت و شناسایی کالای خریداری شده با امکان اصالت کالا بر اساس شماره سریال دریافتی از طریق پیامک

  • تعیین سطح نقطه سفارش جهت کالا در انبارها و هشداردهی و ایجاد فرم سفارش در صورت کاهش موجودی از سطح تعیین‌شده